Příznaky a projevy onemocnění

Prvotní příznaky onemocnění meningokokem jsou zpravidla nerozeznatelné od běžné chřipky či začínající angíny. Typické příznaky onemocnění se projevují zpravidla během jednoho až tří dnů, ve vážnějších případech již během několika hodin.

K prvním a nejčastějším příznakům onemocnění meningokokem patří vysoká tělesná teplota, která se pohybuje kolem 40 °C. Během několika málo desítek minut se k horečce přidají bolesti hlavy, které mohou být doprovázeny zvracením. Pacient pocítí vysoké bolesti svalů a kloubů, následovat může zvýšená únava, které vede k vysoké ospalosti nemocného.

U řady pacientů dochází k hnisavému zánětu mozkových blan, který je doprovázen poruchami vědomí a nepříjemnými křečemi. K prvním příznakům, které jsou spojeny se zánětem mozkových blan, patří vysoká horečka, náhlá nevolnost, neúporné bolesti hlavy, které připomínají migrénový stav, zvracení, ztuhnutí šíje a nemožnost předklonění hlavy. Na následky napadení mozkových blan zemře zhruba 10 % nemocných.

Závažnější formou onemocnění je meningokoková sepse, na jejíž následky zemře 25 % nemocných. V průběhu několika hodin může u neléčeného pacienta nastat septický šok (otrava krve), ve kterém pacient upadá do bezvědomí. Během tohoto stádia selhávají pacientovi základní životní funkce. Celý proces je spojen se špatnou krevní srážlivostí, což se projevuje v podobě malých krvavých skvrnek na kůži lidského těla. Postupně se malé skvrnky přeměňuje ve velké krvavé plochy, což je způsobeno s celoplošným krvácením do kůže. V tomto stádiu je však velmi malá naděje na přežití pacienta, jelikož již došlo k prokrvení důležitých životních orgánů, jejichž funkce záhy selhávají. Jako první vypoví službu ledviny, poté játra a nakonec srdce, na jehož selhání pacient umírá.

Meningokoková sepse se projevuje velmi rychle se zhoršujícím zdravotním stavem pacienta. K prvním příznakům patří opět vysoká horečka, kterou doprovází náhlý pokles krevního tlaku. Jakmile pacient zbledne a zrychlí se mu pulz i tep je naprosto zřejmé, že se jedná o závažné projevy napadení meningokokem. Diagnostika této formy onemocnění je však stanovena na základě červených, krvavých skvrnek na kůži pacienta.

U každého pacienta se projevují odlišné příznaky, v různých kombinací a intenzitě, zpravidla záleží na formě meningokokového onemocnění. Jakmile se však začnou u pacienta objevovat typické projevy s podezřením na meningokokové onemocnění, je zapotřebí ihned vyhledat lékařskou pomoc. Včasným zahájením léčby lze předejít možným zdravotním následkům onemocnění, v některých případech i smrti.