Meningokok

K velmi obávaným bakteriálním onemocněním patří meningokok, který se šíří mezi lidmi a jediným zdrojem nákazy je člověk. Nejrizikovější skupinu tvoří děti předškolního věku a mladiství, spadající do věkové skupiny 15 – 20 let. Onemocnění nejčastěji postihuje osoby, které se doposud těšily velmi dobrému zdravotnímu stavu.

Nebezpečné bakterie přežívají nejčastěji v nosohltanu zdravého jedince, který se stává bacilonosičem a života nebezpečné bakterie přenáší na ostatní lidi. Meningokok, jako samostatná bakterie, není schopen přežít v ovzduší déle než několik vteřin, tudíž jedinou možnou příčinou šíření onemocnění je velmi blízký kontakt s bacilonosičem.

Bakterie se z bacilonosiče na zdravého člověka přenáší kapénkovou formou, nejčastěji líbáním, kýcháním a kašlem. Pokud se nacházíme v těsné blízkosti bacilonosiče, který kýchne, můžeme vdechnout vzduch, ve kterém jsou obsaženy meningokokové bakterie.

Jelikož se v nosohltanu nacházejí velmi příznivé podmínky pro základní množení nebezpečných bakterií, nachází zde meningokoková infekce velmi příznivé podmínky. Bakterie se rychlým tempem šíří prostřednictvím krevního oběhu do celého lidského organismu, čímž dochází k jeho poškození.

Meningokokovému onemocnění typu A, B, C, W-135, Y můžeme předejít očkováním, které je možné provést již u dětí od dvou měsíců jejich věku.

K dalším preventivním opatřením, bez garance výsledků, patří vyhýbání se uzavřeným a zakouřeným místnostem, dodržování zdravého životního stylu, konzumace zdravé stravy, dostatečný přísun vitamínů a pobyt na čerstvém vzduchu.

K prvotním příznakům onemocnění patří vysoká tělesná teplota, bolesti hlavy, v některých případech dochází i ke zvracení. Stav pacienta se může během několika málo minut proměnit v nevysvětlitelnou formu únavy, která vede k silné ospalosti, malátnosti a fyzického vyčerpání.

První příznaky se objeví zčista jasna, rychle se zhoršujícímu zdravotnímu stavu nepředcházely žádné projevy, které by mohly upozornit na blížící se událost. Pokud nemoc u člověka vypukne je velmi důležité začít s její léčbou v co nejbližším možném termínu. Včasnou léčbou lze předejít případným následkům smrti nebo zamezení těžkosti rozšířeného stupně trvalých následků.