Příčiny onemocnění meningokokem

Meningokok je bakteriální virové onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. V tomto případě je hlavním zdrojem přenosu infekce člověk, který se nazývá bacilonosič a nákazu šíří formou kapénkové infekce. Bakterie sama o sobě nedokáže na vzduchu přežít více než několik vteřin, což také vypovídá o jasných formách nákazy.

K příčinám onemocnění, na základě kapénkové infekce, dochází nejčastěji líbáním, kýcháním a kašlem. V těsné blízkosti bacilonosiče vdechujeme vzduch, který obsahuje nebezpečné meningokokové bakterie, jenž se nám usadí v nosohltanu a začnou se postupně rozmnožovat. Velké procento onemocnění je diagnostikováno u mládeže, které bakterie napadla při oslavách Nového roku, tedy četnou gratulací, která je spojena s polibkem.

K nejčastějším příčinám vzniku onemocnění zpravidla dochází po opakované předcházející fyzické námaze nebo psychické zátěži. Do skupiny možných příčin onemocnění patří prochladnutí, což vede k oslabení celkové imunity organismu a často se opakující pobyt v zakouřených nebo přeplněných prostorách.

K rizikovým skupinám závažných příčin vzniku meningokokového onemocnění patří faktory, které jsou celkově spojeny s odolností lidského organismu. Závažná meningokoková onemocnění zpravidla vznikají u jedinců, které provází vysoké horečnaté onemocnění, jehož původní příčinou byla banální chřipka. K rizikovým skupinám patří jedinci s onemocněním dýchacích cest, jejichž imunitní systém je narušen.

K nejrizikovějším skupinám patří děti kojeneckého (do čtyř let) i předškolního věku a mladiství ve věku od 15 do 20 let. Častou příčinou onemocnění této skupiny jedinců je pobyt v cizím prostředí, kterými je zpravidla dětský tábor, škola v přírodě, sportovní soustředění, diskotéky, kluby nebo studentské koleje. V nejčastějších případech postihuje onemocnění dospívající mládež, což je vysvětleno změnou jejich imunitního systému.

Možnou příčinou onemocnění jsou rodiče – kuřáci, kteří tomuto zlozvyku holdují v interiérových prostorách. Děti, které vyrůstají v zakouřeném prostoru mají poškozenou ústní i nosní sliznici, což je příležitost pro lepší usazení se meningokokových bakterií.

Příčiny onemocnění však nemusí absolutně souviset se zhoršeným zdravotním stavem člověka nebo s jeho oslabenou imunitou. Nebezpečná bakterie často napadá jedince, které se doposud těšili naprosto zdravému stavu.